قرعه کشی
دوست عزیز ، درصورت دارا بودن کارت قرعه کشی، جهت دریافت بسته هدیه رایگان و همچنین شرکت در قرعه کشی اطلاعات زیر را تکمیل نمایید :
فرم ثبت نام در قرعه کشی
نــام نام خانوادگی:
جنسیت:
کد قرعه کشی ( سریال کارت ):
شماره تلفن:
21.87126000
تلفن همراه:
09123450789
کد پستی:
استان:
آدرس:
تهران- خیابان...
پست الکترونیک:
راهنمای فرم ثبت نام
1-فیلد های نام نام خانوادگی ، کد قرعه کشی ، تلفن همراه و آدرس اجباری می باشد.
2-فیلد کد قرعه کشی بیش از 9 رقمیمی باشد.